MUA BẰNG CẤP TRƯỜNG Ở ÚC VÀ NZ

Chúng tôi sản xuất bằng cấp từ rất nhiều trường tại Úc và NZ. Hầu như trường đại học nào ở Úc chúng tôi đều có. Trường của chúng tôi đang thực hiện là các trường uy tín tại Úc cũng như trên toàn thế giới.

 

Nếu quí vị yêu cầu bằng cấp của các trường đã đóng cửa thì chúng tôi cũng sẽ đáp ứng theo yêu cầu vì chúng tôi vẫn còn giữ các templates của các trường đã giải thể.

MỘT SỐ TRƯỜNG ĐIỂN HÌNH

Australian National University

Central Queensland University

Charles Sturt University 

Curtin University of Technology

Deakin University  

Flinders University of South Australia

Griffith University   

James Cook University  

Macquarie University    

Monash University  

Murdoch University   

Queensland University of Technology

 

Swinburne University of Technology  

University of Canberra

University of Melbourne 

University of New South Wales 

University of Queensland  

University of South Australia 

University of Southern Queensland   

University of Sydney  

University of Technology, Sydney  

University of Western Australia  

University of Western Sydney

University of Wollongong 

Victoria University

 

Royal Melbourne Institute of Technology

( RMIT )

Australian International Hotel School

Bedford Business College

Bond University

Claremont College   

Curtin University, Western Australia 

 

Edith Cowan University  

La Trobe University 

 

Monash Mt Eliza Business School 

Northern Territory University 

Queen’s College  

Queensland Heritage International College

Southern Cross University 

Sydney Institute of Technology

University of Adelaide

University of Ballarat

University of New England

 


AIS St Helens

Auckland University of Technology

Christchurch Institute of Technology

College of Management Academic Studies

Lincoln University

Massey University

University of Auckland

University of Canterbury

University of Otago

University of Waikato

Uniter Institute of Technology

Victoria University of Wellington

 

We have more. Please contact if your school is not available here

đặt hàng mua bằng cấp trường ÚC HAY NZ ? hãy click vào nút dưới đây: