MUA BẰNG CẤP TRƯỜNG Ở CANADA

Chúng tôi sản xuất bằng cấp từ rất nhiều trường khắp 10 Tỉnh bang của Canada. Trường của chúng tôi đang thực hiện là các trường uy tín tại Canada cũng như trên toàn thế giới kể cả University of Toronto hay University of British Columbia ect.... chúng tôi cũng có.

Nếu quí vị yêu cầu bằng cấp của các trường đã đóng cửa thì chúng tôi cũng sẽ đáp ứng theo yêu cầu vì chúng tôi vẫn còn giữ các templates của các trường đã giải thể.

MỘT SỐ TRƯỜNG ĐIỂN HÌNH

Charles Sturt University

Simon Fraser University

Thompson Rivers University

University of British Columbia

University of Ottawa

University of Toronto

University of Windsor

York University

Vancouver Island University

 

We have more. Please contact if your school is not available here

 

đặt hàng mua bằng cấp trường CANADA ? hãy click vào nút dưới đây: