MUA BẰNG CẤP TRƯỜNG HOA KỲ

Chúng tôi sản xuất bằng cấp từ rất nhiều trường khắp 52 tiểu bang của Mỹ. Trường của chúng tôi đang thực hiện là các trường uy tín tại Mỹ cũng như trên toàn thế giới kể cả Harvard, Yale ect.... chúng tôi cũng có.

Nếu quí vị yêu cầu bằng cấp của các trường đã đóng cửa thì chúng tôi cũng sẽ đáp ứng theo yêu cầu vì chúng tôi vẫn còn giữ các templates của các trường đã giải thể.

DƯỚI ĐÂY LÀ MỘT SỐ TRƯỜNG ĐIỂN HÌNH

Harvard University

Brigham Young University

Florida International University

Howard University

Kent State University

Murdoch University

Northeastern University

Northern Arizona University

Oklahoma State University

Old Dominion University

San Diego State University

St. Louis University

The George Washington University

University Akron

University Central Florida

University Idaho

University Louisville

University Massachusetts

 

University Memphis

University Mississippi

University New Hampshire

University of Houston

University South Carolina

University Wyoming

West Virginia University

Lincoln University 

Troy University

Houston Community College

Stanford University

University of Phoenix

University of Pennsylvania

Hệ thống California State University

Các Trường có chương trình online http://www.onlinedegrees.com/

 

 


Nếu bạn không thấy trường bạn muốn thì hãy liên hệ với chúng tôi. Emmail : info@ielts-club.net

đặt hàng mua bằng cấp trường hoa kỳ? hãy click vào nút dưới đây: