Dịch vụ & Giá cả.

KHÁCH HÀNG CÓ THỂ MUA CHỨNG CHỈ IELTS, HAY DỊCH VỤ UPLOADING RIÊNG, HOẶC CẢ HAI.

eLECTRONIC IELTS

eIELTS viết tắc của electronic IELTS, tức là dạng file hình ảnh có đuôi .JPG. eIELTS được mô phỏng trên file.JPG quan sát trên máy tính, tablets hay smartphones.

Nội dung và thiết kế của eIELTS giống như chứng chỉ IELTS thật thụ, nhưng đây chỉ là file hình ảnh chứ chưa phải là bảng scan chứng chỉ ielts.

eIELTS là cần thiết với mục đích để khách hàng kiểm tra toàn bộ thông tin và xác nhận lại trước khi chuyên gia chính thức in ấn chứng chỉ ielts trên giấy đặc chủng.

 

CHỨNG CHỈ IELTS

Đây là bảng gốc chứng chỉ ielts được in ấn trên giấy đặc chủng theo qui định của tổ chức IELTS quốc tế. Khi đặt hàng mua chứng chỉ IELTS nghĩa là đã bao gồm việc thực hiện eIELTS.

GIÁ: $1300

 

UPLOADING SERVICE

Dịch vụ upload lên hệ thống toàn cầu TRF và IDP hay TRF và Hội Đồng Anh.

GIÁ:  $325/0.5 điểm overall


ANY QUESTIONS? EMAIL TO: info@ielts-club.net