FORM ĐẶT HÀNG.

Đặt hàng có 2 cách: Gởi file hoặc điền trực tiếp online:

Cách 1: Gởi file về email:

Download
Đơn đặt hàng mua chứng chỉ IELTS
Quí vị bấm vào nút DOWNLOAD bên dưới để lấy file word đơn đặt hàng, điền yêu cầu vào, sau đó gởi file về địa chỉ Email : info@IELTS-club.net
ĐƠN ĐẶT HÀNG_ IELTS CLUB.docx
Microsoft Word Document 89.8 KB

Cách 2 : Điền form online:

Hoặc Quí vị điền yêu cầu vào FORM ONLINE dưới đây. Chổ nào không rõ thì ghi vào form "chưa rõ", chúng tôi sẽ hướng dẫn tiếp qua địa chỉ email của quí vị:

 

Please enter the code:

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.