MẪU CHỨNG CHỈ IELTS.

Chứng chỉ IELTS từ xưa đến nay có rất nhiều mẫu thiết kế, nó được thay đổi liên tục. Chúng tôi luôn luôn cập nhật mẫu mới nhất.

 

Có một điều rất hay là chứng chỉ IELTS từ bất cứ quốc gia nào cũng giống nhau cả, chỉ khác là centre stamp tức là mẫu con dấu ( mộc) của trung tâm thi. Như vậy, chứng chỉ IELTS từ Viêt Nam, hay từ Anh Quốc hay từ Úc vv... điều giống nhau, chỉ khác cái dấu ( mộc ) của trung tâm mà thôi, nhưng lưu ý cùng một trung tâm thi ví dụ như IDP nhưng mẫu dấu ( mộc) của IDP Sydney, Úc khác hoàn toàn với mẫu dấu ( mộc) của IDP Hà Nội/HCMC Việt Nam.

 

Chúng tôi sở hữu hầu hết các mẫu dấu ( mộc) của IDP và British Council từ Việt Nam, từ Anh Quốc, từ Úc, từ Singapore vv... ngoài ra, chúng tôi cũng có mẫu dấu ( mộc) của nhiều trường tại Anh Quốc và Úc nơi được phép tổ chức thi chứng chỉ IELTS.

 

Dưới đây là một số mẫu có dấu ( mộc) của một số trung tâm phổ biến từ Việt Nam, Anh Quốc, Australia, Singapore.... Chúng tôi có rất nhiều mẫu dấu (mộc) của nhiều trung tâm thi IELTS trên toàn cầu nhưng không thể đưa hết lên website được.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chúng tôi sở hữu mẫu dấu ( mộc) của IDP Việt Nam và Hội Đồng Anh tại Việt Nam


 

 

 

 

 

 

 

 

Chúng tôi có mẫu dấu của British Council Anh Quốc và  của nhiều Trường đại học có trung tâm thi IELTS ( ví dụ bên cạnh là University of Southampton - Centre for language  study )


 

 

 

 

 

 

 

 

Chúng tôi sở hữu nhiều mẫu dấu ( mộc) của nhiều trung tâm thi IELTS của các trường đại học tại Úc cũng như của tổ chức IDP Australia ( bên cạnh chỉ là một số mẫu dấu điển hình )


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chứng chỉ IELTS từ IDP Thái Lan


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chứng chỉ IELTS từ IDP Malaysia và British Council Singapore


ANY QUESTIONS? EMAIL TO: info@ielts-club.net