MUA BẰNG CẤP CÁC TRƯỜNG NƯỚC NGOÀI ĐANG LIÊN KẾT TẠI VIỆT NAM

Chúng tôi đang thực hiện bằng cấp hầu hết tất cả các Trường nước ngoài (Úc, Anh, Mỹ, Pháp....) đang liên kết với các trường đại học hay tổ chức tại Viêt Nam, ví dụ:

 

Oklahoma State University ( USA) Liên kết với Đại Học Bách Khoa Hà Nội; Đại học quốc gia TPHCM

University of Houston ( USA) Liên kết với ĐH Kinh tê TP. Hô Chí Minh;Đại học quốc gia TPHCM

Lincoln University ( USA) Liên kết với ĐH Kỹ thuật Công nghệ TP. Hô Chí Minh

Troy University ( USA) Liên kết với ĐH Bách khoa Hà Noi, TPHCM

University of Western Sydney (Úc) Liên kết với Đại học kinh tế TP HCM

Royal Melbourne Institute of Technology ( RMIT ) đang có chi nhánh tại Việt Nam ( ha Noi and HCMC)

http://www.rmit.edu.vn/

University of Northampton ( UK) Liên kết với Đại học quốc gia TPHCM

University of Adelaide (Úc) Đại học quốc gia TPHCM

The University of Queensland (Úc) Đại học quốc gia TPHCM

La Trobe University ( Úc)Liên kết với Đại Học Hà Nội, Đại học ngoại thương, Đại học quốc gia TPHCM

Griffith University ( Úc) Liên kết với Đại Học Quốc tế Bắc Hà, Đại học quốc gia TPHCM

Swinburne University of Technology Liên kết với ĐH Mở_ TP.HCM

University of Bolton ( Anh Quốc) Liên kết với Trường ĐH Ngân hàng TP. Hô Chí Minh

Université Paris 6 & Université Bordeaux 1 (Pháp) Liên kế với Trung tâm đại học Pháp

University of Pennsylvania ( Mỹ) liên kết với Đại Học Duy Tân Đà Nẵng

NorthCentral University ( USA) Liên kết hợp tác với ĐHBKHN

Curtin University of Technology (AU) Liên kết với Đại học kinh tế TPHCM

University of Southern Queensland ( AU) Liên kết đào tạo với Đại Học Mở TPHCM

Columbia Southern University ( Mỹ) Liên kết với Hội Khuyến Học Việt Nam

 vv...