PRODUCTS & SERVICES

Làm Chứng Chỉ IELTS Quốc Tế

Tiền thân là câu lạc bộ IELTS tại Úc. Nay, chúng tôi cung cấp chứng chỉ IELTS cho những bạn cần IELTS gấp nhưng không có thời gian luyện thi, hoặc những bạn thi nhiều lần nhưng không đạt điểm IELTS mong muốn. 

Làm Bằng Cấp Quốc Tế

Chúng tôi giúp các bạn du học nhưng bỏ cuộc do điều kiện cá nhân có tấm bằng trước khi về Việt Nam; hoặc những bạn ở Việt Nam cần tấm bằng Trường nước ngoài nhưng không có điều kiện du học.