Email : info@ielts-club.net     |   Phone : +61 2 8003 3256

Làm Bằng IELTS Quốc Tế

Hello guys,
==========
* Bạn muốn đi du học, lao động,định cư Úc, Canada, Anh Quốc?
* Bạn không có thời gian luyện thi IELTS?
* Bạn thi hoài nhưng không thể đạt số điểm mong muốn?
Đây là nơi bạn cần tìm đến...
Chúng tôi từ Sydney, Australia sẽ giúp bạn toại nguyện !

 

Tiền thân là câu lạc bộ IELTS tại Úc. Nay, chúng tôi cung cấp bằng IELTS cho những bạn cần IELTS gấp nhưng không có thời gian luyện thi, hoặc những bạn thi nhiều lần nhưng không đạt điểm IELTS mong muốn.