Các Trường Chúng Tôi Đang Thực Hiện

Chúng tôi là nhà thầu in ấn bằng cấp chuyên nghiệp ( với pháp nhân hợp pháp) có nhiều mẫu bằng cấp từ nhiều năm. Ở đây, chúng tôi chỉ đưa ra các trường được nhiều khách hàng yêu thích.Trong database còn rất nhiều không thể đưa hết ra đây. Nếu bạn không tìm thấy trường của bạn yêu cầu thì liên hệ với chúng tôi qua email : info@ielts-club.net

Lưu ý: Ở Việt Nam không thể làm bằng cấp từ các nước tân tiến thì không bao giờ có loại giấy đặc chủng và không thể thiết kế và máy móc thiết bị để thực hiện.

 

Các Trường Tại Úc & NZ

Trường đại học tại Australia 

1 Australian National University
2 Central Queensland University 
3 Charles Sturt University  
4 Curtin University of Technology
5 Deakin University   
6 Flinders University of South Australia 
7 Griffith University    
8 James Cook University   
9 Macquarie University     
10 Monash University   
11 Murdoch University    
12 Queensland University of Technology 
14 Swinburne University of Technology   
15 University of Canberra 
16 University of Melbourne  
17 University of New South Wales  
18 University of Queensland   
19 University of South Australia  
20 University of Southern Queensland    
21 University of Sydney   
22 University of Technology, Sydney   
23 University of Western Australia   
24 University of Western Sydney 
25 University of Wollongong  
26 Victoria University
27 Royal Melbourne Institute of Technology ( RMIT ) 
28 Australian International Hotel School 
29 Bedford Business College 
30 Bond University 
31 Claremont College    
32 Curtin University, Western Australia
33 Edith Cowan University   
34 La Trobe University
35 Monash Mt Eliza Business School  
36 Northern Territory University  
37 Queen’s College   
38 Queensland Heritage International College 
39 Southern Cross University  
40 Sydney Institute of Technology
41 University of Adelaide
42 University of Ballarat
43 University of New England
44 University of Newcastle
45 University of Notre Dame Australia
46 University of Tasmania
47 Victoria University of Technology
48 Holmes institute
49 The University of New South Wales
50 Perth Institutes
51 Sydney Institutes
52 http://open.edu.au

 Trường đại học tại New Zealand

1 AIS St Helens
2 Auckland University of Technology
3 Christchurch Institute of Technology
4 College of Management Academic Studies
5 AUT University
6 Massey University
7 University of Auckland
8 University of Canterbury
9 University of Otago
10 University of Waikato
11 Uniter Institute of Technology
12 Victoria University of Wellington

Không tìm thấy trường của bạn đang cần? Hãy email về để chúng tôi check trong database.

Our email: info@ielts-club.net

 


Các Trường Tại Mỹ

1 Harvard University
2 Brigham Young University
3 Florida International University
4 Howard University
5 Kent State University
6 Murdoch University
7 Northeastern University
8 Northern Arizona University
9 Oklahoma State University
10 Old Dominion University
11 San Diego State University
12 St. Louis University
13 The George Washington University
14 University Akron
15 University Central Florida
16 University Idaho
17 University Louisville
18 University Massachusetts
19 University Memphis
20 University Mississippi
21 University New Hampshire
22 University of Houston
23 University South Carolina
24 University Wyoming
25 West Virginia University
26 Lincoln University
27 Troy University
28 Houston Community College
29 Stanford University
30 University of Phoenix
31 University of Pennsylvania
32 University of California
33 California State University
34 Adam State University
35 Colorado Heights University
36 Northeastern Illinois University
37 University of Phoenix
38 San Francisco State University
39 San Jacinco Community College
40 University of Southern California
41 The University of Washington
42 Các Trường có chương trình online https://www.onlinedegrees.com/
Không tìm thấy trường của bạn đang cần? Hãy email về để chúng tôi check trong database.

Our email : info@ielts-club.net


Các Trường Tại Anh Quốc

1 Thames Valley University
2 Open University
3 University of Bolton
4 University of East London
5 University of London
6 University of Northampton
7 Princeton University
8 University of Greenwich
9 Heriot-Watt University
10 Queen Margaret  University
11 University of Bristol
12 London School of Economics
13 Fairfax University
14 London Metropolitan University
15 Newcastle University
16 University of  Cambridge
17 Oxford Brooks University
18 University of Buckingham
19 University of Oxford
20 University of Sunderland
21 University of Liverpool
22 University of York
23 University of Salford
24 University of Sussex
25 Ashborune  University
26 Victoria University of Manchester
27 Aberdeen University
28 Birmingham City University
30 Bournemouth University
31 Brunel University
32 Canterbury University
33 Cardiff University
34 City University of London
35 Canfield University
36 De Montfort University
37 Durham University
38 Glasgow Caledonian University
39 Stockholm University
40 University of Bedfordshire
41 University of Hertfordshire
42 University of Huddersfield
43 University of Gloucestershire
44 University of West England
45 University of Kent
46 University of Wales
47 The Queen's University of Belfast

Không tìm thấy trường của bạn đang cần? Hãy email về để chúng tôi check trong database.

Our email : info@ielts-club.net


Các Trường Tại Singapore

1 National University Singapore
2 Asia Pacific School of Business
3 Management Development Institute of Singapore
4 Singapore Polytechnic
5 Singapore American School ( High School )
6 University of Indonesia
7 Raffles Education Group
9 Universiti Technologi Malaysia
10 University of Luala Lumpur
11 Stamford College Malaysia
12 Temasek Polytechnic

Không tìm thấy trường của bạn đang cần? Hãy email về để chúng tôi check trong database.

Our email: info@ielts-club.net


Các Trường Tại Canada

1 Charles Sturt University
2 Simon Fraser University
3 Thompson Rivers University
4 The University of British Columbia
5 University of Ottawa
6 University of Toronto
7 University of Windsor
8 York University
9 Vancouver Island University

Không tìm thấy trường của bạn đang cần? Hãy email về để chúng tôi check trong database

Our email : info@ielts-club.net


Các Trường Tại Châu Âu

1 International Baccalaureate Organization
2 International University in Geneva
3 Schweizerische Eidgenossenschaft
4 Swiss Management Centre
5 University De Neuchatel
6 University of Switzerland
7 University of Zurich
8 Université Paris IX Dauphine ( FRA)
9 Université de Toulouse
10 Université paris 13
11 Université Paris IX

Các trường đại học tại Đức:

12 Hochschule Regensburg University (GER)
13 Beith Hochschule Fur Technik Berlin
14 Berlin American High School
15 Brandenburgische Cottbus
16 Brandenburgische Completion Certification
17 Gelsenkirchen
18 Gothe Universitat Frankfurt am Main
19 SchweizerischeEidgenossenschaft
20 Technische Fachhochschule Berlin
21 Techniche Universitat Berlin
22 Technische Universitat Darmstadt
23 Technische Universitat Munchen
24 University of Frankfurt
25 Universitat Heidelberg
26 Universitat Mannheim
27 Urkunde

Không tìm thấy trường của bạn đang cần? Hãy email về để chúng tôi check trong database

Our email : info@ielts-club.net

 


Các Trường Nước Ngoài Đang Liên Kết Tại Việt Nam

Mẫu bằng cấp và bảng điểm các trường nước ngoài đang liên kết tại Việt Nam cũng giống như mẫu bằng cấp và bảng điểm của trường mẹ ở quốc gia sở tại, chỉ khác nhau chút ít về môn học.
Chúng tôi thực hiện hầu hết các trường đang liên kết đào tạo tại Việt Nam.


Các Trường Mỹ Đóng Cửa

Nếu Quí vị muốn chọn trường Mỹ đã đóng cửa thì chúng tôi là nơi duy nhất giúp quí vị. Chúng tôi có đầy đủ các phôi bằng gốc của các trường đó. Quí vị chọn trường tại link chính thức này https://cappsonline.org/how-many-colleges-and-universities-have-closed-since-2016/


Các Trường Top Thế Giới

Chúng tôi tự hào vì đang thực hiện nhiều trường Top trên thế giới kể cả trường đại học Harvard. Bạn muốn trường nào trong danh sách này? Chúng tôi sẽ giúp Bạn đạt được ước nguyện của mình. Xem WORLD UNIVERSITY RANKINGS đường link dưới đây: 

https://www.topuniversities.com


Tham Khảo Các Ngành Học

Degrees and Majors 

Associate of Arts Degrees
Associate of Arts in Accounting
Associate of Arts in Business Administration
Associate of Arts in Business Administration IT 
Associate of Arts in Business Management - (AA in Business Management)
Associate of Arts in Communication - (AA in Communication)
Associate of Arts in Early Childhood Education - (AA in Early Childhood Education)
Associate of Arts in Education - (AA in Education)
Associate of Arts in Elementary Education - (AA in Elementary Education)
Associate of Arts in Fine Arts - (AA in Fine Arts)
Associate of Arts in Liberal Arts - (AA in Liberal Arts)
Associate of Arts in Liberal Studies - (AA in Liberal Studies)
Associate of Arts in Management - (AA in Management)
Associate of Arts in Marketing - (AA in Marketing)
Associate of Arts in Political Science - (AA in Political Science)
Associate of Arts in Psychology - (AA in Psychology)

Associate of ScienceDegrees
Associate of Science in Accounting
Associate of Science in Auto Designs
Associate of Science in Biology
Associate of Science in Business
Associate of Science in Computer Engineering
Associate of Science in Computer Science
Associate of Science in Criminal Justice
Associate of Science in Drafting
Associate of Science in Electrical Engineering
Associate of Science in English – Literature
Associate of Science in Horticulture
Associate of Science in Hospitality Management
Associate of Science in Management
Associate of Science in Mechanical Engineering
Associate of Science in Office Administration

Bachelors Degree
 Bachelor of Arts Degrees
Bachelor of Arts in Architecture
 Bachelor of Arts in Business
 Bachelor of Arts in Business Administration
 Bachelor of Arts in Child Psychology
 Bachelor of Arts in Communications
 Bachelor of Arts in Communications - Mass Media
 Bachelor of Arts in Criminal Justice
 Bachelor of Arts in Economics
 Bachelor of Arts in Education
 Bachelor of Arts in English
 Bachelor of Arts in General Studies
 Bachelor of Arts in History
 Bachelor of Arts in Human Resource Management
 Bachelor of Arts in Interior Design
 Bachelor of Arts in Liberal Arts
 Bachelor of Arts in Liberal Studies
 Bachelor of Arts in Management
 Bachelor of Arts in Marketing
 Bachelor of Arts in Mass Communications
 Bachelor of Arts in Math
 Bachelor of Arts in Music
 Bachelor of Arts in Philosophy
 Bachelor of Arts in Political Science
 Bachelor of Arts in Psychology
 Bachelor of Arts in Physics
 Bachelor of Arts in Religions Studies
 Bachelor of Arts in Sacred Music
 Bachelor of Arts in Sociology
 Bachelor of Arts in Speech Communications
 Bachelor of Arts in Video & Film Production
 
Bachelor of Business Administration Degrees
Bachelor of Business Administration (no major needed)
Bachelor of Business Administration in Accounting
Bachelor of Business Administration in Business
Bachelor of Business Administration in Business Management
Bachelor of Business Administration in Communication
Bachelor of Business Administration in Finance
Bachelor of Business Administration in Information Technology
Bachelor of Business Administration in International Business
Bachelor of Business Administration in Management
Bachelor of Business Administration in Marketing
Bachelor of Business Administration in Psychology

Bachelor in EducationDegrees
Bachelor of Education in Elementary Education

Bachelor of Fine Arts Degrees
Bachelor of Fine Arts in Graphic Arts
 Bachelor of Fine Arts in Interior Decorating
 
Bachelor of Music Degrees
Bachelor of Music in Music Engineering
 
Bachelor of ScienceDegrees
Bachelor of Science in Accounting 
Bachelor of Science in Architecture 
Bachelor of Science in Biology 
Bachelor of Science in Biology and Chemistry 
Bachelor of Science in Business 
Bachelor of Science in Business Administration 
Bachelor of Science in Business Management 
Bachelor of Science in Chemical Engineering 
Bachelor of Science in Chemistry
Bachelor of Science in Child Development
Bachelor of Science in Communications - Mass Media
Bachelor of Science in Computer Engineering 
Bachelor of Science in Computer Science 
Bachelor of Science in Criminal Justice 
Bachelor of Science in Criminal Justice Administration 
Bachelor of Science in E-Commerce 
Bachelor of Science in Electrical Engineering 
Bachelor of Science in Education 
Bachelor of Science in Elementary Education 
Bachelor of Science in Exercise Science 
Bachelor of Science in Finance 
Bachelor of Science in History 
Bachelor of Science in Hospitality Management 
Bachelor of Science in Information Technology 
Bachelor of Science in International Business 
Bachelor of Science in Marketing 
Bachelor of Science in Mass Communication 
Bachelor of Science in Mathematics 
Bachelor of Science in Mechanical Engineering 
Bachelor of Science in Military Science 
Bachelor of Science in Nutrition 
Bachelor of Science in Philosophy 
Bachelor of Science in Physical Education 
Bachelor of Science in Physics 
Bachelor of Science in Police Administration 
Bachelor of Science in Political Science 
Bachelor of Science in Psychology 
Bachelor of Science in Public Administration 
Bachelor of Science in Speech Communication 
Bachelor of Science in Social Work 
Bachelor of Science in Telecommunications 

Masters Degrees

Master of ArtsDegrees
Master of Arts in Architecture
Master of Arts in Education
Master of Arts in Liberal Arts
Master of Arts in Philosophy
Master of Arts in Psychology
Master of Arts in Physics
Master of Arts in Sacred Music
Master of Arts in Sociology
Master of Arts in Theology

Master of Business AdministrationDegrees
Master of Business Administration (no major)
MBA in E-Business
MBA in Economics
MBA in Finance
MBA in Management PhD
MBA in Marketing
MBA in Strategic Management

Master of Elementary EducationDegrees

Master of Engineering Degrees
ME in Chemical Engineering
 
 Master of Public Health

Master of ScienceDegrees
Master of Science in Accounting 
Master of Science in Architecture 
Master of Science in Biology 
Master of Science in Computer Information Systems
Master of Science in Computer Science 
Master of Science in Computing Technology in Education 
Master of Science in Construction Management 
Master of Science in Criminal Justice 
Master of Science in Educational Administration 
Master of Science in Electrical Engineering 
Master of Science in Mass Communication 
Master of Science in Management 
Master of Science in Mechanical Engineering 
Master of Science in Philosophy 
Master of Science in Physics 
Master of Science in Psychology 
Master of Science in Social Work 
Master of Science in Sociology 
Master of Science in Technology Management 
Master of Science in Telecommunications 
Master of Science in Theology 

Doctorate Degrees
A doctorate is an academic degree of the highest level.  This is typically an additional two years of study after achieving a Masters Degree.

 Doctor of Philosophy Degrees
PhD in Accounting 
 PhD in Adult Education 
 PhD in Art Education 
 PhD in Architecture 
 PhD in Biology 
 PhD in Business Administration 
 PhD in Chemistry 
 PhD in Computer Information Systems 
 PhD in Computer Science 
 PhD in Education 
 PhD in English 
 PhD in Ethnic Studies 
 PhD in Human Development and Social Policy 
 PhD in Mass Communication 
 PhD in Management 
 PhD in Music 
 PhD in Philosophy 
 PhD in Physics 
 PhD in Psychology 
 PhD in Public Administration 
 PhD in Social Work 
 PhD in Theology