MẪU BẰNG IELTS

Từ trước đến nay đã có rất nhiều mẫu chứng chỉ ielts, nó thay đổi theo thời gian, nhưng tất cả mẫu chứng chỉ ielts trên toàn thế giới điều sử dụng chung duy nhất 1 MẪU. Điều này có nghĩa rằng mẫu chứng chỉ ielts tại Úc cũng giống như mẫu chứng chỉ ielts tại Việt nam hay tại Anh hay tại bất kỳ quốc gia nào.

 

Xin lưu ý sự khác nhau rất quan trọng trong chứng chỉ ielts đó là CENTRE STAMP tức là mẫu dấu và CENTRE NUMBER

  • Trung tâm thi khác nhau thì mẫu dấu cũng khác nhau. Ví dụ dấu của tổ chức British Council khác với IDP.
  • Cùng trung tâm thi nhưng khác quốc gia thì mẫu dấu cũng khác nhau. Ví dụ IDP Úc có mẫu dấu khác với IDP Viêt Nam và khác với IDP Singapore vv.... Có nhiều quốc gia cùng 1 trung tâm thi IDP chẳng hạn, nhưng khác thành phố thì mẫu dấu có thể khác nhau vv...
  • Cùng 1 trung tâm thi ở cùng 1 quốc gia, nhưng nơi thi khác thành phố thì số Centre Number khác nhau.

MỘT VÀI BẰNG IELTS Ở CÁC QUỐC GIA

Chúng tôi thực hiện cho rất nhiều khách hàng từ Việt Nam, Úc, Singapore, Thái Lan... Dưới đây là vài sản phẩm từ một số quốc gia để quí vị tham khảo

MỘT VÀI MẪU CENTRE STAMPS

Chúng tôi có rất nhiều mẫu dấu của nhiều nơi thi tại nhiều quốc gia như Việt Nam, Úc, Singapore vv... Dưới đây chỉ vào mẫu điển hình để quí vị xem:

BẠN MUỐN ĐẶT HÀNG MUA IELTS? CLICK VÀO NÚT DƯỚI ĐÂY: